Pages

Till one year~

Daisypath - Personal pictureDaisypath Wedding tickers

Sunday, July 10, 2011

Q & A

Soalan:


1 )Sebutkan satu yang tiada duanya.
2 )Sebutkan dua yang tiada tiganya.
3 )Sebutkan tiga yang tiada empatnya.
4 )Sebutkan empat yang tiada limanya.
5 )Sebutkan lima yang tiada enamnya.
6 )Sebutkan enam yang tiada tujuhnya.
7 )Sebutkan tujuh yang tiada lapannya.
8 )Sebutkan lapan yang tiada sembilannya.
9 )Sebutkan sembilan yang tiada sepuluhnya.
10 )Sebutkan sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh.
11 )Sebutkan sebelas yang tiada dua belasnya.
12 )Sebutkan dua belas yang tiada tiga belasnya.
13 )Sebutkan tiga belas yang tiada empat belasnya.
14 )Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh.
15 )Sebutkan apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya.
16 )Sebutkan siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam syurga.
17 )Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun Dia tidak menyukainya.
18 )Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu.
19 )Sebutkan siapakah yang tercipta dari api, siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api.
20 )Sebutkan siapakah yang tercipta dari batu, siapakah yang diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu.
21 )Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar.
22 )Sebutkan Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan dan dua di bawah sinaran matahari.                                          
klik untuk jwpn>>Jawapan


1 -Satu yang tiada duanya ialah Allah SWT.
2 -Dua yang tiada tiganya ialah Malam dan Siang


Allah SWT berfirman, “Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda (kebesaran kami) (Al-Isra’:12)”.
3 -Tiga yang tiada empatnya adalah kesilapan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh.
4 -Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur’an.
5 -Lima yang tiada enamnya ialah Solat lima waktu.
6 -Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah Hari ketika Allah SWT menciptakan makhluk.
7 -Tujuh yang tiada lapannya ialah Langit yang tujuh lapis.

Allah SWT berfirman, “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang (Al-Mulk: 3)”.
8 -Lapan yang tiada sembilannya ialah Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman. 

Allah SWT berfirman, “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu lapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Rabbmu di atas (kepala) mereka (Al-Haqah: 17)”.
9 -Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa iaitu; tongkat, tangan yang bercahaya, angin taufan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang.*
10 -Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh ialah Kebaikan
Allah SWT berfirman, “Barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya sepuluh kali lipat (Al-An’am: 160)”.
11 -Sebelas yang tiada dua belasnya ialah jumlah saudara-saudara Nabi Yusuf
12 -Dua belas yang tiada tiga belasnya ialah Mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah,
 “Dan (ingatlah) ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu Kami berfirman, ‘Pukullah batu itu dengan tongkatmu.’ Lalu memancarlah daripadanya dua belas mata air (Al-Baqarah: 60)”.
13 -Tiga belas yang tiada empat belasnya ialah jumlah saudara Nabi Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya.
14 -Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu Subuh
Allah SWT berfirman, “Dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing (At-Takwir: 18)”.
15 -Kuburan yang membawa isinya adalah Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.
16 -Mereka yang berdusta namun masuk ke dalam syurga adalah saudara-saudara Nabi Yusuf , yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, 
“Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba dan kami tinggalkan Yusuf dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala.” Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, ” tak ada cercaan terhadap kamu semua.” Dan ayah mereka Ya’qub berkata, “Aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Yusuf:98)”

17 -Sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak Dia sukai adalah suara Keledai. Allah SWT berfirman,
 “Sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai (Luqman: 19)”.
18 -Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapa dan ibu adalah Nabi Adam, Malaikat, Unta Nabi Salih dan Kambing Nabi Ibrahim.
19 -Makhluk yang diciptakan dari api adalah Iblis, yang diazab dengan api ialah Abu Jahal dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim
Allah SWT berfirman, “Wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim (Al-Anbiya’: 69)”.
20 -Makhluk yang terbuat dari batu adalah Unta Nabi Salih, yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah dan yang terpelihara dari batu adalah Ash-habul Kahfi (penghuni gua).
21 -Sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah Tipu Daya wanita, sebagaimana firman Allah SWT? 
“Sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar (Yusuf: 28) “.
22 -Adapun pohon yang memiliki 12 ranting setiap ranting mempunyai 30 daun, setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan dua di bawah sinaran matahari maknanya; Pohon adalah Tahun, Ranting adalah Bulan, Daun adalah Hari dan Buahnya adalah Solat yang lima waktu, Tiga dikerjakan di malam hari dan Dua di siang hari”.


>>>perbahasan diantara ad-Dhari pendeta dengan Imam Abu Hanifah

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

MaSa MeNGeJaR~